វាគ្មិន សិក្ខាសាលាផលិតភាព

Pic


John Cha
currently working in productivity consulting and training organization.

He obtained B.Sc (honours) from University of Malaysia, and M.B.A from University of California Los Angeles. He spent over 25 years in Productivity Consulting including some year as Chairman for Asia Pacific Area of an international productivity consulting group. John Cha was also C.E.O. of a Bursa KL publicly listed company manufacturing garments and apparels.
Pic


ឯកឧត្តម ឃីម សុខហេង
ទីប្រឹក្សាក្រសួងការងារ និងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈ.

បានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រផ្នែកទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ (IRs) ផ្នែកអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុស្ស និងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រអប់រំ។ កាលពីថ្ងៃទី ១២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៤ ឯកឧត្តម ឃីម សុខហេង ត្រូវបានតែងតាំងជាទីប្រឹក្សាក្រសួងការងារ និងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈ ដោយព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេច នរោត្ដម សីហមុនី ព្រះមហាក្សត្រ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។ លើសពីនេះ ឯកឧត្តម ជាអ្នកជំនាញលើការជំរុញមនុស្សឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរ, ជាវាគ្មិនជំរុញទឹកចិត្តដ៏ល្បីល្បាញ និងជាអ្នកបង្ហាត់ជំរុញទឹកចិត្តមួយរូប។ ក្រៅពីនេះ ឯកឧត្តមក៏ជាសហគ្រិន, អ្នកវិនិយោគ និងជាស្ថាបនិកវិទ្យាស្ថានសិក្សាដើម្បីជោគជ័យ (LSI) ផងដែរ។.
Pic


Ir. Riwayat (ReeWyatt)
Principal consultant of Andal Group.

currently a principal consultant of Andal Group and also appointed Partner to Malaysian Productivity Corporation. He has vast experience serving reputable Multi-National Corporation (MNCs) for almost 30 years. In the last 15 years of his career he held senior leadership positions such as vice president and general manager. His worked in United States and China for extended period of time; and was also managing global operation for a very large multi-national organization. His expertise is in the area of Business Management; and he is very conversant with Lean and Six-Sigma, Strategic Management, Performance Management, Total Quality Management, to name a few. Ir. Riwayat graduated with Bachelor of Science in Mechanical Engineering (BSME) from Boston University, Massachusetts, USA and then obtained his Master in Business Adminstration from UUM (Malaysia). He is currently pursuing his PhD in organizational Development.
Pic


Nikolay Kurnosov
General Manager of Bosch Rexroth Vietnam and Cambodia.

the general manager of Bosch Rexroth, the industrial division of Bosch Group, in Vietnam and Cambodia. Before moving to Vietnam in March 2014 he developed Bosch Rexroth’s business in Eastern Europe, Russia and Austria. With his team he avidly facilitates i4.0 development in Vietnam and introduced one the first i4.0 applications for education there already in 2015 as well as one of the first i4.0 factory modernizations in Vietnam.
Pic


Charles Esterhoy
Worldbridge Logistics Special Economic Zone in Takhmao.

The SEZ has already captured the interest of many foreign manufacturers and investors as Cambodia’s first Special Economic Zone with an integral Customs Bonded Zone. As part of his role in attracting foreign investment to Cambodia Mr. Esterhoy has become deeply involved in shaping Cambodia’s industrial transition from a garment based manufacturing base into one where new forms of diversified manufacturing and an Industry 4.0 environment will play a prominent role in Cambodia’s development. Mr. Esterhoy is also currently the Chairman of the American Chamber of Commerce in Cambodia, the Chairman of the EuroCham Transport & Logistics Committee and a contributing member of the Logistics Advisory Board to the Senior Minister of the Ministry of Public Works & Transport.
Pic


H.E Sisowath Doung Chanto
Director of the Secretariat of the Committee of Productivity of Cambodia.

and Deputy Director, the Department of Statistics and Economic Analysis, the Ministry of Economy and Finance. He is an advisor and analyst for Supreme National Economic Council and previously served in the Cabinet of His Excellency Keat Chhon, former Permanent Deputy Prime Minister, and Minister of Economy and Finance.
Pic


អ៊ុំ សេរីវុទ្ធ
អនុប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលផលិតភាពជាតិ នៃក្រសួងឧស្សាហកម្ម និងសិប្បកម្ម

លោកបានបញ្ចប់សញ្ញាបត្រ៖
- អនុបណ្ឌិត​ពីសាកល​វិទ្យាល័យ​ជាតិ​​គ្រប់​គ្រង ក្នុងឆ្នាំ២០១០។
- បរិញ្ញាបត្រ​ពី​វិទ្យាស្ថាន​អន្តរជាតិ​កម្ពុជាក្នុង​ឆ្នាំ​២០០៨។
លោកមានបទពិសោធន៍ការងារក្នុងការផ្ដល់​ប្រឹក្សា​យោបល់​ និង​ការ​បណ្ដុះ​បណ្ដាល​ស្ដីពី 5s និង Kaizen រយៈពេល ០៩ឆ្នាំ (២០០៨- ២០១៧) ។
Pic


ហ៊ឹម ផានិត
អនុប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលផលិតភាពជាតិ នៃក្រសួងឧស្សាហកម្ម និងសិប្បកម្ម

លោកបានបញ្ចប់សញ្ញាបត្រ៖
- បរិញ្ញាបត្រគ្រប់​គ្រង​ពាណិជ្ជកម្ម​ ពីសាកល​វិទ្យាល័យ​ជាតិ​​ពាណិជ្ជសាស្ត្រ​ ក្នុងឆ្នាំ២០០៥។
- បរិញ្ញាបត្រភាសា​អង់​គ្លេស ពីវិទ្យាស្ថាន​ភាសាបរទេស ក្នុង​ឆ្នាំ​២០០៨។
លោកមានបទពិសោធន៍ការងារក្នុងការផ្ដល់​ប្រឹក្សា​យោបល់​ និង​ការ​បណ្ដុះ​បណ្ដាល​ស្ដីពី 5s និង Kaizen រយៈពេល ០៩ឆ្នាំ (២០០៩- ២០១៧) ។

រៀបចំដោយ


Pic Pic Pic Pic

គាំទ្រដោយ


Pic Pic Pic Pic Pic
Pic Pic Pic Pic Pic